V roku 2017 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.
Po ukončení štúdia začala pracovať ako sekundárny lekár na internom oddelení FNsP Žilina, od 2018 je zapísaná v atestačnej príprave so špecializáciou na vnútorne lekárstvo. 
Pravidelne sa zúčastňuje na domácich kongresoch, seminároch a školeniach v oblasti vnútorného lekárstva.

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.