1992  Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, General Medicine - graduation with honours.

1997 1st degree attestation of “General Surgery“ at the Department of General Surgery IVZ Bratislava.

2003  Attestation in the extended field of "Plastic Surgery" at the Sub-department of Plastic Surgery SZU Bratislava.

2010  Achievement of  PhD Scientific-Academic Degree in the field of surgery - plastic surgery at the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava.

2011 Member of the Trade Commission of Doctoral Study, Comenius University in Bratislava 7.1.7. "Surgery".

Assessor of attestation papers for candidates preparing for specialization in "Plastic Surgery" at the Faculty of Medicine, Comenius University Clinic of Plastic Surgery, Bratislava - Ružinov.

External Teacher at the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava in the field of Plastic Surgery.

Member of the Society of Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery of the Slovak Medical Society.

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.