Shaping the body with COAX CRF

Cavitation CRF radiofrequency procedure is used to dissolve fat and treatment of cellulite.

Cavitation CRF radiofrequency procedure is used to dissolve fat and treatment of cellulite.

Approximately 80 percent of women have some degree of cellulite, which is the result of concentrated fat cells that have a rippling effect on the skin, which is often compared to orange peel.

Typically, it is the most obvious around the thighs, hips and buttocks in case of women. You do not have to be overweight or to be in certain age to have cellulite. Even some very young and slim women are affected.

Using monopolar radiofrequency and cavity-low-frequency ultrasonic waves the appearance of cellulite decreases and problem areas receive new shape.

What is the cause of cellulite?

Cellulite is created in the body where the fat is stored just below the skin layer and is stroked in the grease chamber, which can get swollen. As the fat cells grow bigger in their size, surrounding tissue is compressed and hardened which makes blood circulation difficult and fluids are being collected. This causes a reduced elasticity of the fat tissue, which makes undesirable tension between the layers. Thereby resulting in pushing the connecting thread anchor points creates the appearance of cellulite

How CRF procedure gets rid of fat?

The device uses a combination of radio frequency and ultrasound cavitation. Cavitation low frequency ultrasound waves are spread in the skin, release dissolved gas in the form of small bubbles which cause cell disruption and disturbance of fibrosis.Radio frequency heats the fat cells, breaks them down and sends them to the lymph nodes, where the body gets rid of them naturally. Reducing the number of fat cells and affecting the internal fat structure, the treated area becomes smoother and more elastic and especially less voluminous.

How many procedures are necessary?

The number of procedures varies from each individual but usually series of 4-12 procedures performed once in 10 days provide measurable and visible improvements. Each procedure usually takes approximant 70 minutes.

CAVITATION and lymphatic system

According to the study by BIOTEC which devoted years to the activity of energy and their effects on the human body, it is proven that cavitation of power of 40 KHz breaks the fat cell and they are really disintegrated. However, very important is that the lymphatic system of the treated persons must be regularly supported not only by increased fluid intake but as well as by lymphatic drainage before and after treatment of particular radiofrequency. If the procedures of performing the cavitation - the removal of the broken fat cells are not complied, triglycerides and cholesterol, which when released from fat reserves get into circulation; they start to circulate in the patient's circulation and threaten their establishment elsewhere in the body. Thus, our treatment protocol consists in the initial vacuum massage, subsequent action of cavitation and radiofrequency energy and the procedure is completed again with the vacuum massage. This type of treatment can be repeated after 10 days, during which the lymph is designed to wash out the broken cells from the body. This process of cleaning has to be necessarily supported by sufficient liquid intake, light food and movement once per week minimum or any of the lymphatic drainage methods.

In what the CRF procedure differs from other treatment of adip fat?

Other types of devices designed to reduce cellulite and fat pads offer only massage and suction or ultrasound and radiofrequency as individual procedures with much lower efficiency. Due to simulcast ultrasound and radiofrequency of CRF, the procedure in fact effectively eliminates fibrosis and heat fat cells. The effect is a distraction and removal of the cells - and not simply just the dividing of some hardened tissues.

Efekt zákroku

Prístroje COAX a EXILIS používané na našej klinike boli vyvinuté, testované a veľmi úspešne používané ako efektívna terapia pre odbúravanie nežiaducich tukových vankúšov. Redukciou tukových vankúšov dochádza k zmenšeniu celkového objemu tkaniva a tým k tvarovaniu postavy – tzv. bodyshaping. Efekt terapií je však širší. Okrem zmienenej redukcie objemu problémových partií je to najmä zlepšenie štruktúry a elasticity pokožky, ďalej významná redukcia celulitídy a zlepšenie prekrvenia pokožky.

Benefity procedúry

  • redukcia tukových vankúšov 

  • tvarovanie postavy, tzv. bodyshaping 

  • redukcia a zmiernenie prejavov celulitídy 

  • redukcia a zmiernenie strií 

  • celkové zlepšenie elasticity a štruktúry pokožky 

  • vyhladenie nerovností pokožky napríklad po chirurgických zákrokoch (najmä po liposukcii) 

  • zlepšenie prekrvenia pokožky 

  • zlepšenie lokálneho metabolizmu 

  • redukcia zadržovaných tekutín a podpora funkcie lymfatického systému

Je veľmi dôležité dbať na správny výber ošetrenia a zvoliť si kliniky s odborne školeným personálom a referenciami. Nízka cena a rôzne zdanlivo lukratívne ponuky nemusia priniesť želaný efekt. Do úvahy berte vždy výkon strojov a vyškolený personál, to sú najdôležitejšie parametre efektu ošetrenia.

Pre koho je zákrok určený?

Pri rôznych stupňoch celulitídy, pri tukových vankúšikoch, ktoré odolávajú cvičeniu, po liposukcii, pri potrebe jemného vyformovania postavy.

Ako vás procedúra zbaví tuku a čím sa líši od iných ošetrení?

Naše prístroje využívajú jedinečnú kombináciu ultrazvukových vĺn a rádiofrekvencie (riadeného prehrievania tkaniva), ktoré súčasne pôsobia na tukové tkanivo. Tým dosahujú presne zacielené, vysoko efektívne a účinné riešenie pre tvarovanie postavy. Ultrazvukové vlny sa šíria v koži, uvoľňujú rozpustený plyn vo forme malých bubliniek, čím spôsobujú bunkové narušenie a narušenie fibrózy. Rádiofrekvencia zohrieva tukové bunky, rozkladá ich a posiela do lymfatických uzlín, kde sa ich telo zbaví prirodzenou cestou. Redukovaním počtu tukových buniek a ovplyvnením vnútornej tukovej štruktúry sa liečená oblasť stáva hladšou a elastickejšou, a najmä menej objemnou.

Mechanické účinky ultrazvukových vĺn umožňujú rovnomerné pôsobenie na inak rezistentné tukové tkanivo. Naše prístroje cielene prenikajú do hlbších vrstiev tuku. Chladiaci systém súčasne ochladzuje povrch pokožky a tým chráni jemnú kožnú štruktúru pred poškodením. Vysokofrekvenčná energia spôsobuje cielené intenzívne hlboké prehrievanie. Tým sa zvyšuje metabolizmus, ktorý urýchli proces lipolýzy – postupného odbúravania tuku uloženého v tukových bunkách. Tukové bunky sa zmenšujú a tuková vrstva sa redukuje.

Podľa dlhoročných štúdií je dokázané, že ultrazvukové pôsobenie o sile 40 kHz rozbíja tukové buky a skutočne dochádza k ich rozpadu. Veľmi dôležité je, že lymfatický systém ošetrovanej osoby musí byť pravidelne podporovaný a to nielen zvýšeným príjmom tekutín , ale aj lymfatickou drenážou pred a po ošetrení samostatnou rádiofrekvenciou. Ak nie sú postupy pri odstránení rozbitých tukových buniek dodržiavané, triglyceridy a cholesterol, ktoré sa po uvoľnení z tukových zásob dostanú do obehu, budú v ňom kolovať a hrozí ich usadenie na iných miestach v tele. Náš protokol ošetrenia teda spočíva v úvodnej vákuovej masáži, následnom pôsobení ultrazvukovej a rádiofrekvenčnej energie a procedúra sa ukončuje znovu vákuovou masážou. Tento typ ošetrenia sa môže opakovať po 10 dňoch, počas ktorých má lymfa za úlohu vyplaviť rozbité bunky z tela. Tento proces prečistenia je NUTNÉ podporovať dostatočným príjmom tekutín, ľahkou stravou a pohybom minimálne raz týždenne, alebo niektorou metódou lymfodrenáže.

Pokyny pred zákrokom

Ošetrenie si nevyžaduje žiadne špeciálne pokyny pred jeho vykonaním

Kontraindikácie

Gravidita, laktácia, infekčné ochorenie kože, onkologické ochorenie, systémové ochorenia v akútnej fáze, kardio stimulátor, kovové implantáty. Ošetrenie by sa taktiež nemalo vykonávať bezprostredne po liposukcii. Je potrebné dodržať dvojmesačný odstup.

Priebeh zákroku

Prístroje fungujú na unikátnom princípe spoločného pôsobenia ultrazvukovej a rádiofrekvenčnej energie. Telový aplikátor vysiela do tkaniva obe tieto energie zároveň. Naviac je do aplikátora integrované kontaktné chladenie, ktoré lokálne ochladzuje pokožku na povrchu ošetrovanej plochy. Ochladzovanie pokožky má veľký význam pre vnímanie komfortu terapie klientom. Povrchové chladenie totiž dovoľuje dosiahnuť vyššiu terapeutickú teplotu vo vnútri tukového tkaniva a zároveň klient vníma ošetrenie ako príjemnú „teplú“ masáž.

Miesto aplikácie: Všetky oblasti tela, kde sa nachádza tuk, napr. brucho, paže, kolená.

Dĺžka zákroku

Počet procedúr je individuálny, ale séria od 4 do 12 procedúr, vykonávaných raz za 10 dní, poskytuje merateľné a zároveň viditeľné zlepšenie. Každá procedúra trvá obyčajne 30-70 minút.

Rekonvalescencia

Ošetrenie si nevyžaduje žiadnu rekonvalescenciu.

Pokyny po zákroku

Po ošetrení sa odporúča zvýšiť príjem tekutín. Podľa dlhoročných štúdií je dokázané, že ultrazvukové pôsobenie o sile 40 kHz rozbíja tukové bunky a skutočne sa rozpadnú. Lymfatický systém však treba dôsledne podporovať aj zvýšeným príjmom tekutín a ľahšou stravou.

Možné komplikácie

Po ošetrení môže koža mierne začervenať, nakoľko sa pri ňom jemne prehrieva. Odborne školený personál neustále komunikuje s klientom, aj počas nastavenia frekvencie stroja, a preto nehrozia žiadne popálenia pokožky, opuchy, výrazne začervenania kože, či iné komplikácie.

Formovanie tela

RENLIVE - THERMOFORCE & LIPO SLENDER - PRODUKTY PRE REDUKCIU OBJEMU

Before & After

MORE PHOTOS
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

One area100,- €
package of 6 treatments550,- €
package of 10 treatments850,-€

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka

Related articles

Need an advice?I HAVE QUESTION
Beauty is availablePROCEDURES ON LOAN

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.