Fractional Laser- skin resurfacing

Skin regeneration by abrading with excellent laser

Frakčný resurfacing je moderná laserová dermabrázia, zbrusovanie kožného povrchu. Pokožka je po ošetrení omladená, pevnejšia, zdravšia, má zjednotený farebný tón a textúru a zároveň dochádza k stimulácii tvorby nového kolagénu. Ošetrenie je maximálne účinné na odstránenie jaziev po akné, hypergpigmentácií, pórovitej pokožky, kruhov pod očami a jemných povrchových vrások.

Share

Fractional resurfacing is a modern laser technology of dermabrasion, namely abrading the skin surface. After resurfacing, the skin is rejuvenated, firmer, and healthier, has a unified color and texture and also leads to stimulating the production of new collagen - the skin is younger. The procedure has maximum effect in case of removal of scars after acne, hyperpigmentation, porous skin, dark circles under the eyes and fine superficial wrinkles.

Fractional laser resurfacing is the latest trend in non-surgical rejuvenating treatments. Fractional technology causes only a partial ablation - removal of skin surface which ensures faster healing of the surrounding undamaged areas of skin.

 

In contrast to other lasers, the fractional CO2 laser can treat not only the face but also the skin of neck, decollete, arms, hands or even breasts.

The procedure can be implemented in the form of micro peeling – refresh of the face or classical resurfacing.

 

For which problems is the fractional resurfacing suitable?

- Scars after acne

- Hyperpigmentation of the skin

- Fine surface wrinkles

- Skin with pores and oily skin

- Circles and wrinkles under the eyes

- Rejuvenating of dehydrated (wrinkled) and aging skin, when we talk about non-invasive resurfacing – rejuvenating of the skin without the use of a scalpel

What is the course of the treatment?

Anesthetic cream is applied for approximately 60 minutes in targeted part. It numbs the skin for a short time. In case of more sensitive people, the painkillers or sedating medicines can be used as well. After the skin is numbed, the area after the area is gradually treated.

Length of treatment: complete treatment takes about 20-30 minutes and the duration of treatment depends on the size of treated area, the density of the laser beams and the depth of penetration of the beam into the skin

Final effect is in two phases

1st phase: Immediately after the procedure - when the skin is created

2nd phase: Comes after 3-6 months, when the new collagen is being generated - which gives an effect called lifting – elastic skin

 

How many treatments are necessary to take?

The number of treatments is individual and depends on the "start-up" look of the skin – on the depth of scars or wrinkles, the amount and depth of pigmentation, age of the client and of course on the effect that the client wants to achieve. Mostly it is enough to take only one treatment but for better and more significant effect, it is sometimes necessary to take 2 or 3 treatments.

 

Convalescence
Immediately after the treatment, the skin turns red, the patient feels a burning same as after sunburnt. After the procedure the patient leaves to home care, where he/she treats himself/herself with recommended products. A slight swelling of the skin, particularly around the eyes may appear one or two days after the procedure. Two days after, the dark scab which gradually slough, start to emerge.

This process takes about seven days and the patient should remain at home care at this time. A week after the treatment, the skin is still delicately pink and sensitive to the touch. It is ideal to use protective creams with UV factor. The face makeup can be already applied in this period.

 

What is actually fractional laser?

Fractional laser works on the principle of fractional photothermolysis when the system brings to the skin thousands of thin laser beams, which at the point of impact deeply heat the skin. There are isles of undamaged skin between the points of impact, from which damaged skin subsequently regenerates itself quickly.

Kedy je frakčný resurfacing vhodný?

- jazvy po akné
- hyperpigmentácia pokožky
- jemné povrchové vrásky
- pórovitá a mastná pokožka
- kruhy a vrásky pod očami
- omladenie dehydrovanej (pokrčenej) starnúcej pokožky

 

Čo je frakčný laser?

Frakčný laser pracuje na princípe frakcionovanej fototermolýzy. Systém privádza na kožu tisíce tenkých laserových lúčov, ktoré v mieste dopadu hĺbkovo prehrievajú kožu. Medzi miestami dopadu ostávajú ostrovčeky neporušenej kože, z ktorej sa poškodená pokožka rýchlo zregeneruje.

Priebeh ošetrenia

Na ošetrovanú oblasť najskôr nanesieme anestetický krém. Po znecitlivení kože sa postupne ošetruje plocha po ploche.

Ošetrenie trvá cca 20-30 minút, pričom dĺžka zákroku závisí od veľkosti ošetrovanej plochy, od hustoty laserových lúčov a hĺbky prieniku lúča do pokožky.

Výsledný efekt v dvoch fázach

1. fáza: Bezprostredne po zákroku sa vytvára nová pokožka
2. fáza: Nastupuje o 3-6 mesiacov, keď sa začína tvoriť nový kolagén a efekt liftingu je viditeľný.  

Koľko ošetrení je nutné absolvovať?

Počet ošetrení je individuálny a závisí od stavu pokožky - od hĺbky jaziev, prípadne vrások, od množstva a hĺbky pigmentácií, veku klieta a samozrejme od efektu, ktorý chce klient docieliť. Väčšinou stačí absolvovať iba jedno ošetrenie.

Rekonvalescencia

Bezprostredne po zákroku pokožka sčervenie, pacient cíti pálenie ako po spálení na slnku. Deň až dva po zákroku môže vzniknúť mierny opuch pokožky, hlavne v oblasti očí, o dva dni začínajú vznikať tmavé chrastičky, ktoré sa postupne olupujú. Tento proces trvá cca 7 dní a pacient by mal ostať v domácom ošetrení. Po týždni od zákroku je pokožka ešte jemne ružová a citlivejšia na dotyk. Nutné je používať ochranné krémy s UV faktorom. V ojedinelých prípadoch, najmä pri nedodržaní pokynov o ochrane pokožky pred slnečným žiarením, či pri fotosenzitívnej pokožke v období hojenia môžu na častiach ošetrenej plochy vzniknúť farebné nerovnosti, ktoré obvykle miznú niekoľko mesiacov po zákroku.

ENVY CLINIC - Zbrusovanie pokožky frakčným laserom (resurfacing)

Before & After

VIAC FOTO
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

Complete face treatment- classic resurfacing300,- €
Complete face treatment + post procedural care package330,- €
Micro peeling- skin refreshing150,- €

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka

Related articles

Máte otázky,
chcete sa poradiť?
CHCEM SA OPÝTAŤ
Ide to aj
na splátky!
ZÁKROK NA SPLÁTKY

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.