Silhouette soft lift

Perfect lift of the face part by using threads

Nonsurgical lifting by a thread technology

 

Century lift without surgery

 

Silhouette Soft is a technological innovation offering women and men what no treatment has ever provided in such a simple and minimally invasive way: a reshaped face and restored volume by means of a 30-minute treatment at their doctor’s.Silhouette Soft represents the state of the art suspension suture and an extraordinary true technological innovation that opens up a new era in aesthetic medicine. This technique leaves no scars and can be successfully used for all areas of the face and neck resulting in a fresher and younger look. Recovery time is minimal and patient can quickly go back to their full social life. Silhouette Soft comes in the form of resorbable suture with resorbable bidirectional cones. It is made in the United States and its development was based on six years of experience in suture suspension with cones used in reconstructive surgery and cosmetic surgery. In 3 years, more than 130 000 treatments have been carried out all over the world.

 

One Treatment Two Actions

 

1. A lifting action as soon as Silhouette Soft is applied for an immediate and discreet result.

 

2. A regenerative action, as Silhouette Soft promotes the restoration of lost collagen, providing thus gradual and natural looking results.

 

A Technological Innovation Serving Rejuvenation

 

When women are asked what they consider their two main signs of facial ageing, the answer is invariably loss of skin tone causing sagging of facial contours and the appearance of wrinkles, fine lines and creases. This phenomenon, which worsens with age and the menopause, is due to the loss of collagen, the protein found in all structures of the body, especially the skin, and which ensures the cohesion, elasticity and regeneration of tissue. With age, collagen diminishes and the skin sags and becomes less firm. The face also loses fat (becoming more skeletal looking), becoming hollow on the sides, and heaviness accumulates under the chin, and the lower cheeks.

 

The Triangle Of Youth

 

Current solutions exist, but choices have to be made: either to restore volume, using targeted injections, or to tighten the skin, by means of more invasive interventions. Restoring the “triangle of youth” without having to resort to surgery is now possible by repositioning, providing volume, and stimulating lost collagen production thanks to the innovative technology of the Silhouette Soft treatment. The face is redefined, volume restored, and the effects of ageing are significantly reduced.

 

 

The Silhouette Soft Double Action

 

Combatting the effects of ageing above all means restoring smoother and more toned skin, but also a more shapely face. To meet this dual requirement, Silhouette Soft combines two effects:

 

Lifting and regenerating

 

The lifting effect is immediate and discreet as it is the result of compressing the tissue and elevating the skin at the time of implanting the suture. After inserting the suture, the doctor applies slight pressure on the treated area. In this way, the doctor reshapes the surface of the skin and makes it visibly smoother.

The regenerating effect is gradual: Poly L-lactic acid (PLLA), the principal component of Silhouette Soft is a well-known polymer that has been used for many years in a number of biomedical and pharmaceutical applications: suture thread, orthopedic pins, rods, screws and nails for bone fractures. It is because this polymer is particularly biocompatible with human beings, and also completely biodegradable, that such applications have been developed.

By resorbing, the poly L-lactic acid acts on the deeper layers of the skin and stimulates the body so that it produces its own collagen. This action, which continues over time, helps increase the volume of saggy areas and restores shapeliness to the face.

 

In What Cases Is Silhouette Soft Indicated?

 

Silhouette Soft is recommended for men and women of 30 and over who are trying to combat effectively the signs of ageing and who do not want any heavy and invasive treatment, but are looking for real and natural looking results.

You physician will confirm you have the right characteristics for a Silhouette Soft treatment.

 

Treated Areas

 

Silhouette Soft can be used to treat different parts of the face:

  • Contours of the face,
  • jaw line,
  • cheeks and mid face areas,
  • eyebrows,
  • neck.

Technologické inovácie slúžiace k omladeniu

Keď sa žien opýtate čo považujú za svoje dve hlavné známky starnutia tváre, odpoveď je vždy strata tónu pleti spôsobujúca ovisnuté kontúry tváre a objavenie vrások, jemné linky a skrčená pleť. Tento fenomén, ktorý sa zhoršuje s vekom a v menopauze, je dôsledkom straty kolagénu, ktorý je vo všetkých štruktúrach tela, najmä v koži a ktorý zaisťuje súdržnosť, pružnosť a regeneráciu tkaniva. S vekom sa kolagén znižuje a pokožka ochabuje a je menej pevná. Tvár tiež stratí tuk (vyzerá viac kostnatá), prehlbuje sa na stranách a ťarcha sa hromadí pod bradou a znižuje líca.

Komu je zákrok určený?

Silhouette Soft je odporúčaná mužom a ženám od 30 rokov, ktorí sa snažia pre účinný boj s príznakmi starnutia a neprajú si podstúpiť žiadnu ťažkú a invazívnu liečbu, ale hľadajú skutočné a prirodzene vyzerajúce výsledky. Váš lekár Vám potvrdí, že máte správne charakteristiky pre ošetrenie Silhouette Soft.

Silhouette Soft kombinuje dva efekty

Lifting a regenerácia

Efekt liftingu je okamžitý a diskrétny, pretože je výsledkom stláčania tkaniva a zvyšovania pokožky v momente implantovania nití. Po aplikovaní nití, lekár vytvorí mierny tlak na ošetrovanú oblasť. Lekár týmto spôsobom pretvaruje povrch pokožky a robí ju viditeľne hladšou.

Regeneračný účinok je postupný: hlavná zložka Silhouette Soft, kyselina poly-mliečna (PLLA) je známy polymér, ktorý sa používa už mnoho rokov v mnohých biomedicínskych a farmaceutických aplikáciách: šijacie nite, ortopedické čapy, tyče, skrutky a klince na zlomeniny. Takéto aplikácie mohli byť vyvinuté hlavne vďaka faktu, že tento polymér je obzvlášť bio-kompatibilný s ľuďmi a tiež úplne bio-odbúrateľný.

Vstrebávaním sa, pôsobí poly-mliečna kyselina v hlbších vrstvách pokožky a stimuluje telo tak, že produkuje vlastný kolagén. Takýto krok, ktorý pokračuje v priebehu času, pomáha zvyšovať objem ovisnutých oblastí a obnovuje súmernosť tváre.

Ako prebieha zákrok?

Ide o neinvazívny ambulantný zákrok, ktorý sa vykonáva pri miestnom znecitlivení. Vykonajú sa malé, 2 cm rezy v spánkovej časti, kde sa na každú polovicu tváre zavedú 4 vlákna, ktoré sa vpichnú vo vopred označených bodoch v blízkosti nosoústnej ryhy, ústneho kútika a hrany dolnej čeľuste.

Niť je vyrobená z absorbovateľného vlákna, na ktorom sú v pravidelných intervaloch vytvorené uzlíky a medzi nimi pohyblivé poháriky zo vstrebateľného materiálu. Tieto uzlíky umožňujú vláknu, lepšie sa uchytiť v tkanive a tým udržať jeho napätie. Poháriky sa počas niekoľkých mesiacov vstrebú, netreba sa preto obávať ich viditeľnosti na tvári. Napnutím vlákien sa dosiahne požadovaný liftingový efekt.

Rekonvalescencia

Môžu sa objaviť modriny, mierny opuch, či drobné priehlbiny alebo hrčky na koži, ktoré zmiznú počas jedného týždňa. Pri správnom zavedení nití je efekt viditeľný okamžite a počas prvých dvoch týždňov sa zlepšuje. 

Ošetrované oblasti:

       •    kontúry tváre
       •    línia brady
       •    líca a centrálne oblasti tváre
       •    obočie
       •    krk.

Súhrn informácií o zákroku

  • vykonáva sa v lokálnej anestézii
  • krátke rezy sú skryté vo vlasoch
  • rieši pokles kože dolnej čeľuste a hlboké nosolabiálne ryhy
  • zavedené vlákna pod kožou nie sú viditeľné ani hmatateľné
  • rekonvalescencia trvá len niekoľko dní

Silhouette Soft Lift

VIAC FOTO
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

Silhouette lift - price depending of the type and the number of threadsfrom 1000, - €

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka
Need an advice?I HAVE QUESTION
Beauty is availablePROCEDURES ON LOAN

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.