Štúdium:

Strednej zdravotníckej škole Kukučínova 40, Košice v odbore sestra

Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii

Pracovné skúsenosti:

JIS interné oddelenie - Nemocnica Šaca

Chirurgické oddelenie - neskôr chirurgická klinika Nemocnica Šaca, pozícia sestra pri lôžku, neskôr staničná sestra

 

Certifikáty

XlasePlus