Štúdium:

1990 - ukončenie vzdelania na Strednej zdravotníckej škole Kukučínova 40, Košice v odbore sestra

2004 - ukončenie špecializácie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii

Pracovné skúsenosti:

1990 - 1992:  JIS interné oddelenie - Nemocnica Šaca

1993 - 2016: chirurgické oddelenie - neskôr chirurgická klinika Nemocnica Šaca, pozícia sestra pri lôžku, neskôr staničná sestra

2018 - súčasnosť:  Klinika ENVY s.r.o., pozícia zdravotná sestra

Certifikáty

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.