Pracovné skúsenosti:

JIS interné oddelenie - Nemocnica Šaca

Chirurgické oddelenie - neskôr chirurgická klinika Nemocnica Šaca, pozícia sestra pri lôžku, neskôr staničná sestra

Ukončené vzdelanie: Strednej zdravotníckej škole Kukučínova 40, Košice v odbore sestraSlovenskej zdravotníckej univerzite v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii

 

Certifikáty

XlasePlus
Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy