MUDr. Gibalová sa špecializuje na ambulantné dermatologické zákroky na klinike ENVY v Prahe.

Priebeh štúdia a pracovné skúsenosti:

- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Všeobecné lekárstvo.

- Erazmus stáž – Dermatovenerologická klinika ÚVN Praha.

- V súčasnosti pracuje ako lekárka na Dermatovenerologickej klinike vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady a je študentkou doktorandského programu PhD. so zameraním na sledovanie aterosklerotických markerov u pacientov s psoriázou pred a po nasadení biologickej terapie so zameraním na anti IL-17.

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy