2018 - súčasnosť Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice - externý učiteľ

2015 - súčasnosť Klinika ENVY, zdravotná sestra - inštrumentár

2008- 2015 - Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach – operačná sestra

2005 - 2011 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor ošetrovateľstvo

2001 – 2005 – Stredná zdravotnícka škola Humenné

2010 - 2015 - člen Rady Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II

2010 - 2011 člen Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prednášková činnosť - autor a spoluautor odborných, populárno-náučných a motivačných prednášok na celoslovenských, regionálnych a klinických seminároch v oblasti plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, všeobecnej chirurgie a v oblasti práce operačných sestier.

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.