VZDELANIE

Filozofická fakulta (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Nitra
2015 - 2016, Učitelstvo Anglického jazyka aetickej výchovy

Stredná zdravotnícka škola, Nitra
2011 - 2015, zdravotnícky asistent/praktická sestra

Doplňujúce informácie o vzdelaní
Cez letné prázdniny počas školy mám skúsenosť so sezónnou prácou v Nórsku (zdravotníctvo)

PRIEBEH ZAMESTNANÍ

Univerzitná nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská
03/2016 - doteraz, praktická sestra/zdravotnícky asistent

Gastroenterologická klinika
- sestra pri lôžku
- odoberanie biologického materiálu
- meranie fyziologických funkcií
- vedenie dokumentácie oddelenia a pacientov
- práca s nemocničným PC systémom Xanta
- asistovanie lekárom pri výkonoch typických pre kliniku
- podávanie liečby pacientom
- hygiena a kŕmenie pacientov

Vyberte si prosím
mesto Vašej pobočky