1992 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo – ukončenie štúdia s vyznamenaním.

1997 atestácia I.stupňa v odbore “všeobecná chirurgia ” na katedre všeobecnej chirurgie IVZ Bratislava.

2003 atestácia v nadstavbovom odbore ” plastická chirurgia ” na subkatedre plastickej chirurgie SZU Bratislava.

2010 získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. v odbore chirurgia – plastická chirurgia na LFUK Bratislava.

2011 člen odborovej komisie doktorandského štúdia LFUK Univerzity Komenského Bratislava v študijnom odbore 7.1.7. “chirurgia”.

Oponent atestačných prác pre kandidátov na získanie špecializácie v odbore ” plastická chirurgia ” na Klinike plastickej chirurgie LFUK UN Bratislava – Ružinov.

Externý učiteľ Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore plastická chirurgia.

Člen Spoločnosti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie a sekcie chirurgie ruky pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.