2018 - Ukončené vzdelanie II. stupňa na Lekárskej fakulte UPJŠ - všeobecné lekárstvo.
2018 - Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Košice-Šaca, zaradenie do atestačného programu plastická chirurgia.

Certifikáty v oblastiach aplikácie botulotoxínu, výplňových materiálov, hyperbarickej medicíny.
Kontinuálne vzdelávanie v oblastiach plastickej, estetickej, rekonštrukčnej a popáleninovej chirurgie.

Vyberte si prosím město
Vaší pobočky Envy