ENVY Premeny - V SHAPE

Zákrok V -Shape , čiže zúženie tváre je vyhľadávaným zákrokom na klinike ENVY. Je to neinvazívny zákrok, ktorý umožňuje získať užšiu tvár. Aplikáciou materiálu do žuvacieho svalu tváre - lat. masseter, dochádza k jeho atrofii, výsledkom čoho je užšia tvár so zvýraznenými lícnymi kosťami (tvar písmena V). V praxi to znamená oslabenie a zmenu objemu svalu, čo má za následok dlhodobé zúženie šírky čeľuste – tvár získava užší a srdcovitejší tvar. Klientke sa aplikoval botulotoxín 2x po sebe v priebehu šiestich týždňov. výsledkom je užšia spodná časť tváre a vyniknutie lícnych kostí.

More articles...

Related procedures

Please choose
the city of your branch