Pravda o prsných implantátoch

Prsné implantáty pred rokmi zažívali obrovský boom. Otázkou však ostáva, do akej miery majú implantáty vplyv na naše telo a zdravie.

© Klinika ENVY, s.r.o. 15.10.2018

More articles...

Related procedures

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.