Pravda o prsných implantátoch

Prsné implantáty pred rokmi zažívali obrovský boom. Otázkou však ostáva, do akej miery majú implantáty vplyv na naše telo a zdravie.

More articles...

Related procedures

Please choose
the city of your branch