MUDr. Júlia Nahálková ukončila štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.

Po ukončení štúdia nastúpila do špecializačného programu v obore otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku.

Pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí a workshopov na Slovensku i v zahraničí. 

Na Klinike Envy sa venuje odstraňovaniu znamienok, bradavíc a iných kožných útvarov chirurgicky a laserom.

 

Please choose
the city of your branch