MUDr. Veronika Hamráčková Kokavcová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2015. Po skončení štúdia pracovala ako lekárka Chirurgického centra Krajskej nemocnice Liberec v Čechách, kde bola zaradená do atestačnej prípravy v odbore chirurgia a cievna chirurgia. Od roku 2017 pôsobí na chirurgickom oddelení v nemocnici Poprad a.s.
Aktívne sa zúčastňuje na odborných podujatiach.

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.