2013 - súčasnosť - Klinika ENVY s.r.o., vedúca sestra - inštrumentárka

2009 - 2013 vrchná sestra zdravotníckeho úseku v Charitnom dome sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach a zároveň ako ADOS sestra pre Arcidiecéznu charitu v Košiciach;

1992 - 2009 sestra inštrumentárka na centrálnych operačných sálach v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove – asistencia pri chirurgických, traumatologických, gynekologických, urologických, krčných, očných operáciách a pri malých kozmetických zákrokoch tváre; 17 – ročná prax diplomovanej operačnej sestry.

2007 - 2013 štúdia ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove; 

2005 - 2007získanie vyššieho odborného vzdelaniadiplomovaná operačná sestra; 

1988 - 1992 - Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach

člen: Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, účastník odborných seminárov, konferencii a kurzov.

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.