Application of hyaluronic acid- ENVY 3D LIFT

Unique method ENVY is used for removing wrinkles or face “lift up“ with the method of cannula techniques.

Vymodelovať a pozdvihnúť kontúry tváre alebo na dlhý čas odstrániť kruhy pod očami je možné na počkanie. ENVY 3D Lift ponúka okamžitý efekt omladenia vďaka jedinečnej kanylovej metóde aplikácie kyseliny hyalurónovej. Metóda vychádza z dlhoročných skúseností našich dermatológov na čele s primárkou kliniky ENVY MUDr. Zuzany Kožuchovej, ktorá túto metódu vyvinula a je školiteľkou tohto technicky náročného a precízneho omladenia tváre a dekoltu.

ENVY lift is a unique 3D application method of hyaluronic acid in the area of face but also neck and lower neck. By this method, it is possible, for example, to shape beautiful cheekbones, fill in circles or remove nasal-lip groove but also "to lift and remodel" a whole face, including the removal of wrinkles by only two punctures. ENVY lift is one of the most popular methods at our clinic and it is often combined with other methods, such as Ulthera or mesotherapy.

 

ENVY lift has been developed by a dermatologist and instructor of application of botulinum toxin and hyaluronic acid, Dr. Zuzana Kožuchová. The method is based on the long term experience of the application of hyaluronic acid for many different clients.Method of cannula technique is one of the most popular due to its amazing effects, but it is also one of the most difficult techniques of facial rejuvenation that falls into the hands of only experienced dermatologists.

 

What is the uniqueness of the application?

ENVY lift is a procedure, during which different types of hyaluronic acid are applied - determined to increase the volume of the face in the cheekbone area, the lips area and the eye bag area or an acid with filler- lifting effect.

 

Who is the ENVY 3D lift treatment intended for?

The treatment is intended for clients who are experiencing age-related contingent destruction of the skin, subcutaneous tissue and flaccid facial contour, but it is yet too early for the radical solution of a plastic surgeon. It is a good alternative also with clients who for some reason are not willing or are unable to undergo surgery.

 

What is the process of the surgery?

Consultation procedure must be done before any surgical treatment. Prior to the surgery, the parts of the face that need modeling or filling are carefully plotted. Subsequently, the right types of hyaluronic acid need to be prepared for each area. The application is carried out using a specially adapted cannulas - slenders, long hollow needle with a blunt end, and with only one injection, it is possible to treat a large part of the problematic area.

In this way, we are literally modelling the contours of the face, creating round lifted cheeks where they have been during the younger age and have faded by aging, we are able to model rounder chin, or to correct and align naturally crooked nose.

The method is absolutely painless - hyaluronic acid itself already contains an anesthetic. The place of injection can still be numbed by a local anesthetic. The use of the cannula technique also significantly reduces the length of the treatment to about 10 minutes.

Durability of each material is approximately 12-15 months.

 

Postprocedural convalescence

Usage of cannula greatly minimizes the risk of bruises, because it is dull and does not cause damage to the vessels. It also allows even application of acid to the places where it is necessary. The client can be immediately included in the normal social and working process.

Miesto ošetrenia

ENVY Lift je 3D metóda aplikácie kyseliny hyalurónovej určená pre oblasť tváre , ale aj krku a dekoltu.

Komu je zákrok určený

Ošetrenie je určené klientom, u ktorých prichádza k vekom podmienenej deštrukcii kože, podkožia a k ochabnutiu kontúr tváre, ale na radikálne riešenie plastickým chirurgom je ešte priskoro. Vhodnou alternatívou je aj pre klientov, ktorí z určitých dôvodov odmietajú chirurgický zákrok, alebo ho pre zdravotné komplikácie nemôžu podstúpiť.

Pokyny pred zákrokom

Nepoužívať tesne pred ním krémy, ktoré by mohli pokožku podráždiť, prípadne reagovať s dezinfekčnými prostriedkami alebo lokálnym anestetikom.

Kontraindikácie

Gravidita, dojčenie, infekčné ochorenie kože, onkologické ochorenie, systémové ochorenia v akútnej fáze, herpes.

Priebeh zákroku

Pred každým zákrokom je dôležitá konzultácia, aby sa zladili predstavy klienta a odporúčania lekára. Konzultácia môže prebehnúť tesne pred ním, ale aj skôr, pretože ponúka možnosť zvážiť nutnosť ošetrenia. Pred samotným zákrokom sa dôkladne zakreslia oblasti tváre, ktoré treba vymodelovať alebo vyplniť. Následne sa na dané miesta pripravia správne typy kyseliny hyalurónovej. Aplikácia prebieha pomocou špeciálne upravených kanýl - tenučkých, dlhých dutých ihiel s tupým koncom. Pomocou jediného vpichu možno ošetriť veľkú časť problémovej oblasti.

Takýmto spôsobom doslova modelujeme kontúry tváre, vytvárame okrúhle dvihnuté líčka tam, kde v mladosti boli a starnutím povädli, dokážeme vymodelovať okrúhlejšiu bradu, prípadne skorigovať a vyrovnať nerovný nos.

Metóda je absolútne bezbolestná, pretože kyselina hyalurónová už obsahuje anestetikum. Miesto vpichu sa môže ešte navyše znecitlivieť aj lokálnym anestetikom.

Trvanie zákroku

Obsah anestetika výrazne skracuje zákrok, pretože nie je nutné nanášať ho lokálne. Samozrejme, citlivejším klientom to odporúčame, niekedy je vhodné naniesť ho aj pre psychickú pohodu a komfort klienta. Zákrok so zakreslením trvá iba cca 15-20 minút, práve použitie špeciálnej kanylovej techniky ho výrazne skracuje.

Pokyny po zákroku

Ošetrovaná oblasť si nevyžaduje nijakú špeciálnu následnú starostlivosť, stačia občasné chladnejšie obklady pri pocite tepla, či pri miernom začervenaní.

Rekonvalescencia

Použitie kanyly výrazne minimalizuje riziko vzniku modrín, pretože je tupá a nepoškodzuje cievky. Zároveň umožňuje rovnomernú aplikáciu kyseliny do miest, kde je to potrebné. Klient sa môže okamžite zaradiť do bežného spoločenského a pracovného procesu. Ošetrenie si nevyžaduje rekonvalescenciu.

 

Možné komplikácie

Toto ošetrenie nesprevádzajú výrazné komplikácie po zákroku. V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť modrinky, či opuch ošetrovanej oblasti, ktorý odznie do 48 hodín.

ENVY LIFT

Before & After

K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

ENVY 3D Lift from 520 to 1350,- €
Adjustment of the cheek area by cannula: 2ml from 420 to 520,- €
1ml of hyaluronic acid from 250.- €
0.5 ml of hyaluronic acid from 130.- €

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka

Related articles

Máte otázky,
chcete sa poradiť?
CHCEM SA OPÝTAŤ
Ide to aj
na splátky!
ZÁKROK NA SPLÁTKY

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.