InBody- Body Composition Analysis

InBody allows monitor your level of body fat, lean muscle mass and muscular development so you can understand how your diet, lifestyle and training regime are influencing your overall body composition.

Up until recently, most people believed that obesity could be avoided or reversed by simply losing a certain number of pounds of body weight.  With the development of the InBody®, the terms “body composition” and “body fat” have come to be recognized as reliable measures of obesity.  Individuals now know that the prevention of obesity depends on the reduction and control of body fat.  Biospace’s trailblazing activities in this field are evident in the “InBody Test,” a commonly given body composition analysis that has increased in popularity.

The analysis takes about 45 seconds. You will learn how's your body muscles, fat, minerals, proteins, water, what is the value of basal metabolism and which activities and in what quantities they are suitable for you so your body was not only healthy out of proportion, but also the internal composition.

What information do you get?

 • Total amount fo water, proteins, minerals, fat mass, muscle and bone mass
 • The minimum calories requirement and its recommended daily intake
 • BMI, waist to hip ratio (WHR)
 • Nutritional diagnosis (amount of protein, minerals, fat, water)
 • Health diagnosis
 • Target (ideal) weight with respect to the amount of fat, muscle and bone density, physical fitness status, degree of obesity and a lot of other data

How to prepare for your InBody Test?

It is important that you take the following steps to prepare for your InBody test. This will ensureaccurate results.

 • Hydrate well the day before
 • Do not drink caffeine on the day of your test
 • Do not eat 3-4hours prior to testing
 • Do not exercise 6-12 hours prior to test
 • Do not take InBody after a shower or sauna session
 • Do not wear jewelry
 • Do not take InBody Test if you have a pacemaker or otherelectronic medical deviceimplanted, or are pregnant

Contraindications

cardiostimulator, metal implants

 

Priebeh vyšetrenia

Meranie je veľmi jednoduché a rýchle. Analyzovaná osoba sa postaví na boso na určené miesto a o pár sekúnd získame cenné údaje, ktoré sú výborným zdrojom informácií k tvorbe stravovacieho plánu, plánu suplementácie doplnkami výživy, alebo pri tvorbe individuálneho cvičebného plánu.

Príprava pred vyšetrením

Klient by nemal tesne pred vyšetrením:

- jesť, a ak, tak len v malom množstve, napríklad jablko,

- piť, len v malom množstve max 0,2 dcl vody,

- cvičiť, tréning si nechať radšej po vyšetrení,

- navštíviť saunu,

- klientky by nemali mať v čase vyšetrenia menštruáciu.

Kontraindikácie

Kardiostimulátor, kovové implantáty

Analýzou sa získajú výsledky

a. Zloženie tela - pomer vody, minerálnych látok (napr. dôležitá informácia pre predchádzanie osteoporózy), proteínov a tukov.
Všetky tieto zložky tvoria celkovú hmotnosť tela. Napríklad normálne množstvo tukového tkaniva by malo u mužov predstavovať 10 – 20%, u žien 18 – 28%.

b. Pomer svalovej hmoty a telesného tuku

c. Diagnóza obezity

Vďaka 3 údajom sa zistí miera obezity a z toho vyplývajúce možné zdravotné riziká.
• BMI - body mass index

BMI Kategória Zdravotné riziká
menej ako 18,5 podváha vysoké
18,5 - 24,9 norma minimálne
25,0 - 29,9 nadváha nízke až ľahko vysoké
30,0 - 34,9 obezita 1. stupňa zvýšené
35,0 - 39,9 obezita 2. stupňa vysoké
40,0 a viac obezita 3. stupňa veľmi vysoké

• Pomer WHR - pomer pásu k bokom - udáva, či je telesný tuk uložený vo zvýšenej miere na bruchu alebo určí typ obezity „jablko“ alebo „hruška“. V prípade, ak hodnota prekročí normu napr. tvar jabĺčko – stúpa riziko metabolických komplikácií a kardiovaskulárnych ochorení.


• PBF - percento tuku v tele

d. Vyváženosť postavy

Alebo inak diagnostika svalovej disbalancie/nerovnováhy tela, ktorá môže byť spôsobená napr. nevhodným zaťažovaním iba jednej polovice tela (pravej/ľavej alebo hornej/dolnej) pri výkone zamestnania, športe, čo môže byť príčinou napríklad bolestí chrbtice. Výsledky poslúžia ako podklad pre prípadný cvičebný plán a úpravu svalovej disbalancie.

e. Retencia vody – zadržiavanie vody

Pri zadržiavaní vody v tele vzniká opuch - príčinou vzniku opuchu sú väčšinou vážnejšie zdravotné problémy, ktoré súvisia s ochorením srdca, obličiek, pečene alebo signalizujú iné ochorenia.

f. Zistenie viscerálneho tuku

Viscerálny tuk sa ukladá do vnútra brušnej dutiny - obaľuje a zároveň zaťažuje životne dôležité orgány. Je omnoho nebezpečnejší ako tuk, ktorý vidno „navonok“. Nebezpečenstvo viscerálneho tuku je v riziku metabolických ochorení, akými sú vysoký krvný tlak, zvýšený LDL (zlý) cholesterol, artérioskleróza, cukrovka, ochorenia pečene, zvýšená záťaž na pohybový aparát, zvýšené riziko vzniku rakoviny, žlčníkových kameňov...

g. Doplňujúce údaje pre určenie stupňa obezity

BCM - stav bunkovej hmoty
Pri každej redukcii váhy dochádza nie len k úbytku tukového tkaniva, ale tiež k úbytku aktívnej svalovej hmoty, čo prináša mnohé riziká. Aktívnu bunkovú svalovú hmotu predstavujú napríklad bunky pečene a všetky ostatné orgány s výnimkou nervového tkaniva.
BMR - bazálny metabolizmus
Množstvo energetického príjmu potrebné pre zachovanie základných životných funkcií (činnosť srdca, mozgu, obličiek, pečene).
AMC - obvod svalstva paže - jeden z najspoľahlivejších spôsobov vyhodnotenia stavu výživy/podvýživy. K ochabovaniu svaloviny dochádza vplyvom fyziologických zmien a tiež vplyvom nedostatku biologicky hodnotnej stravy.

h. Cvičebný plán

Prístroj okrem stanovenia cvičebného plánu vyhodnotí a zanalyzuje efektivitu cvičenia pri rôznych športových aktivitách u každého klienta individuálne.

Cvičebný plán sa zameriava na:
- aeróbnu aktivitu, ktorou sa redukuje tuk
- silový tréning pre budovanie svalovej hmoty
- cviky pre spevnenie postavy alebo vyrovnanie svalových disbalancií.

Prístroj InBody 230

Jeden z najspoľahlivejších prístrojov - analyzátorov ľudského tela. Prístroj InBody používajú mnohé medicínske a dietologické centrá po celom svete. Prístroj je bezpečný aj pre stanovenie diagnózy u tehotných žien. InBody používa pri analýze striedavý prúd, ktorý je neinvazívny a v roku 1996 bol v American Journal of Clinical Nutrition potvrdený ako bezpečný pri aplikácii na ľudské telo.

K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

The procedures are also available in installments

Would you be interested in the procedure but can not afford to pay for it all at once? Envy Clinic in cooperation with HOME Credit offers you a loan for our services from 100 euros up to 3000 euros with a repayment period of up to 20 months! You will complete all the requirements for the credit in a few minutes directly at our reception.

FAQs

Your question

Need an advice?I HAVE QUESTION
Beauty is availablePROCEDURES ON LOAN
Please choose
the city of your branch