The procedures are performed by a team of professional specialists - dermatologists, plastic surgeons, nurses, therapists, dermocosmetologists, and other experts. We have several experts for certain problems and we refer our clients to them depending on personal preference, our recommendation, and not on the location of the surgeon or the doctor. In this way, we guarantee the greatest comfort to our clients.

Procedures

   Vyberte si prosím oblasť.

   Procedures and treatments

   Price lists

   Pre mesto   (zmeniť mesto)
   Ako je možné, že za rovnakú službu zaplatíte rozdielnu sumu na našich klinikách v Bratislave, Košiciach a Prahe?

   Najjednoduchšie by bolo zvýšiť ceny paušálne, ale to nie je našim cieľom, pretože náklady na prevádzky našich pobočiek sú odlišné v Bratislave, Košiciach a Prahe. Pre úpravu cien sme sa rozhodli od 1. augusta 2022 a bude reflektovať špecifiká, ktoré sú pre jednotlivé metropoly príznačné. Na všetkých pobočkách kliniky ENVY vám naďalej garantujeme maximálnu profesionalitu, efektivitu, odbornosť a diskrétnosť. Všetky cenníky sú zverejnené na našom webe www.envyclinic.sk.

   Vyberte si prosím
   mesto Vašej pobočky