MUDr. Alexandra Markotánová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2011. Po skončení štúdia pôsobila ako lekár a odborný asistent na I. chirurgickej klinike UNB Mickiewiczova v Bratislave. Od roku 2014 do 2018 pracovala na Klinike plastickej chirurgie F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Tohto času je na predatestačnej stáži na Klinike plastickej chirurgie UNB Ružinov. Do atestačnej prípravy v obore plastická chirurgia je zapísaná od roku 2012.

Aktívne sa zúčastňuje na domácich a  zahraničných odborných podujatiach v oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie.

 

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.