MUDr. Alexandra Markotánová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2011. Po skončení štúdia pôsobila ako lekár a odborný asistent na I. chirurgickej klinike UNB Mickiewiczova v Bratislave. Od roku 2014 do 2018 pracovala na Klinike plastickej chirurgie F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Tohto času je na predatestačnej stáži na Klinike plastickej chirurgie UNB Ružinov. Do atestačnej prípravy v obore plastická chirurgia je zapísaná od roku 2012.

Aktívne sa zúčastňuje na domácich a  zahraničných odborných podujatiach v oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie.

 

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy