MUDr. Alexandra Markotánová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2011. Po skončení štúdia pôsobila ako lekár a odborný asistent na I. chirurgickej klinike UNB Mickiewiczova v Bratislave. Od roku 2014 do 2018 pracovala na Klinike plastickej chirurgie F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. 

V roku 2021 ukončila špecializačné štúdium v obore plastická chirurgia  - atestovaná plastická chirurgička.

Aktívne sa zúčastňuje na domácich a  zahraničných odborných podujatiach v oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie.

 

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy