MUDr. Andrea Červenáková študovala na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.

Po ukončení štúdia sa začala aktívne venovať estetickej medicíne a nastúpila na špecializačné štúdium v obore dermatovenerológie.

Aktuálne pôsobí vo fakultnej nemocnici v Trnave na kožnom oddelení.
Aktívne sa zúčastňuje dermatologických workshopov a kongresov doma aj v zahraničí.

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy