MUDr. Andrea Kovácsová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2009, kedy nastúpila na Chirurgickú kliniku UPJŠ, Nemocnice Košice-Šaca , 1. Súkromnej nemocnice, kde doteraz pôsobí.

V roku 2015 získala atestáciu v odbore chirurgia a venuje sa hlavne chirurgii prsnikov.

Aktívne sa zúčastňuje na odborných podujatiach, týkajúcich sa chirurgie a onkochirurgie prsnikov. 

Certifikáty

DIPLOM

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.