MUDr. Andrea Kovácsová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2009, kedy nastúpila na Chirurgickú kliniku UPJŠ, Nemocnice Košice-Šaca , 1. Súkromnej nemocnice, kde doteraz pôsobí.

V roku 2015 získala atestáciu v odbore chirurgia a venuje sa hlavne chirurgii prsnikov.

Aktívne sa zúčastňuje na odborných podujatiach, týkajúcich sa chirurgie a onkochirurgie prsnikov. 

Certifikáty

Certifikát U225
Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy