MUDr. Annamária Gurčíková ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2019. Po ukončení univerzity nastúpila na oddelenie dermatovenerológie, FNsP J.A Reimana Prešov, kde toho času pôsobí.


Počas štúdia sa zúčastnila certifikovanej zahraničnej stáže na dermatovenerologickom oddelení Policlinico di Milano v Miláne.
Je členkou European Academy of Dermatology and Venereology a Českej akadémie dermatovenerológie.
 
Pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí a workshopov na Slovensku i v zahraničí. 

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.