MUDr. Bianca Strenáčiková ukončila vysokoškolské štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine v roku 2022. Počas štúdia sa zúčastnila certifikovaných zahraničných stáží na plastickej chirurgii a chirurgii hlavy a krku v nemocnici Västerås Central Hospital in Västerås, Švédsko, Klinika maxilofaciálnej chirurgie 2.LF UK, FN Motol, Praha, University Hospitals
Cleveland Medical Center, Ohio. 


Po ukončení štúdia sa začala aktívne venovať estetickej medicíne a nastúpila na špecializačné štúdium v obore Plastická, estetická a rekonštrukčná chirurgia v Banskej Bystrici. V roku 2023 absolvovala mikrochirurgickú stáž ukončenú certifikátom.


Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných odborných workshopoch a podujatí v oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie a v oblasti estetickej medicíny. Je certifikovaná na estetické výkony zahŕňajúce aplikáciu kyseliny hyalurónovej, botulotoxínu, mezoterapiu, niťový lifting.

Je certifikovaná v oblasti beautifikácie či rejuvenizácie pleti pre aplikáciu produktov ako Profhilo, Sisthaema, Gouri či Radiesse.

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy