Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2021.

Po ukončení štúdia nastúpila na Kliniku popálenín a rekonštrukčná chirurgia v Ružinovskej nemocnici v Bratislave a zaradila sa do špecializačného odboru plastickej chirurgie. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných odborných podujatiach v oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie.

Je certifikovaná na korektívno - dermatologické výkony zahŕňajúce aplikáciu botulotoxínu a výplňových materiálov, Sculptra, Profhilo a pravidelne sa vzdeláva a zúčastňuje na školeniach a workshopoch zameraných na túto tématiku.

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy