Ukončené vzdelanie : II. Stupňa na Lekárskej fakulte UPJŠ, odbor všeobecné lekárstvo

Ukončené špecializačné štúdium: odbor vnútorné lekárstvo, atestácie I. a II. stupňa.

- certifikát z obezitológie - Endokrinologický Ústav / Karlova Univerzita, Praha
- profesionálny certifikát v manažmente (Open management international)
- školenie v oblasti trichologie a dermatotrichologie
- certiikát plazmolifting od A do Z a základy trichológie
- certifikát Biospace pre inBody 230
- Certificate of Award - Who is Who v SR

Mudr. Balcová vedie interné oddelenie, trichologické oddelenie a oddelenie optimálnej výživy a regulácie hmotnosti. Špecializuje sa na trichologické vyšetrenie a liečbu problémov vypadávania vlasov. 

Okrem odboru vnútorné lekárstvo absolvovala MUDr. Balcová aj štúdium na katedre Fyziológie, UPJŠ a pôsobila ako odborná asistentka, na pozícii externej pedagogičky v odbore interná medicína na SZŠ v Košiciach.

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.