MUDr. Jan Finsterle ukončil štúdium na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v roku 2023. 
Po skončení štúdia pôsobí ako lekár a učiteľ na Dermatovenerologickej klinike FNKV a 3. lekárskej fakulty. 

Aktívne se zúčasťňuje domácich aj mezinárodných kongresov, kde aj prednáša v oblastiach týkajúcich se dermatochirurgie, dermatoonkológie a korektivnej dermatológie. 
 

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy