Je vedeckou pracovníčkou zaoberajúcou sa diagnostikou a epidemiológiou medicínsky významných helmintov cirkulujúcich na území Slovenska.  Od roku 2016 pôsobí v Slovenskej akadémii vied.

Počas štúdia absolvovala zahraničné študijné pobyty zamerané na molekulárnu diagnostiku zoonóznych parazitov (Portugalsko, Lotyšsko, Nemecko).

Výsledky svojho výskumu prezentuje na domácich aj medzinárodných konferenciách, v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch ako aj v domácich odborných časopisoch.

Je členkou Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV, oponentkou vedeckých publikácií a tiež školiteľkou a oponentkou záverečných prác. Spoluriešiteľka troch zahraničných a piatich domácich  vedeckých projektov.

Pri svojej práci využíva širokú škálu diagnostických postupov, ktoré aplikuje pri spoľahlivej identifikácii viacerých druhov parazitov.

Originálnym prínosom jej práce je zavedenie a štandardizácia molekulárnych metód (PCR) aplikovaných pri diagnostike medicínsky významných pásomníc rodov TaeniaEchinococcus a Hymenolepis, ktoré na Slovensku nevykonáva žiadne iné diagnostické laboratórium a ktoré predstavujú nové postupy diagnostiky aj v globálnom meradle. V rámci laboratória humánnej parazitológie Parazitologického ústavu SAV spolupracuje s medicínskymi a diagnostickými pracoviskami naprieč celým Slovenskom.

Súvisiace procedúry

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy