-  Ukončené vzdelanie II. stupňa na Lekárskej fakulte UPJŠ - všeobecné lekárstvo s vyznamenaním, červeným diplom.

- Ukončené špecializačné štúdium v obore plastická chirurgia  - atestovaný špecializovaný plastický chirurg

- Zaradený do štúdia III. stupňa - doktorandského štúdia

- Zamestnanie: ENVY klinika a  Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici Košice – Šaca

- Absolvované špecializačné stáže zamerané na estetickú, plastickú chirurgiu, rekonštrukčnú chirurgiu, mikrochirurgiu a chirurgiu ruky na pracoviskách v Ľubľane, Brne, Vysokom nad Jizerou, Bratislave a Košiciach

- Certifikáty v oblasti laserovej medicíny, botulotoxínu, výplňových materiálov, liposukcie a  výživy.

- Autor a spoluautor viacerých odborných publikácii a učebných textov.

- Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných a domácich kongresov v oblasti estetickej medicíny, plastickej chirurgie, chirurgie ruky, popálenín a akútnej medicíny. 

 

 

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy