MUDr. Juraj Gajdoš, MBA

plastický chirurg

MUDr. Juraj Gajdoš, MBA ukončil Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2012. V rámci štúdia absolvoval semester na Faculty of Medicine University of Turku, Finland. Plastickochirurgické zručnosti získaval už počas štúdia, a to vykonávaním študentskej vedeckej odbornej činnosti zameranej na mikrochirurgiu.

Od roku 2012 pôsobí na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici Košice - Šaca, a.s..

Počas špecializačnej prípravy absolvoval stáže zamerané na estetické a rekonštrukčné výkony na University Medical Centre Ljubljana, Klinike plastickej a estetickej chirurgie Brno, Ústave chirurgie ruky a plastickej chirurgie vo Vysokom nad Jizerou a Klinike plastickej chirurgie UK Bratislava.

Špecialistom v odbore plastickej chirurgie sa stal v roku 2017.

V roku 2018 si doplnil vzdelanie - Management v zdravotníctve (Master od Bussines Administration MBA).

V rámci odboru plastickej chirurgie sa špecializuje na esteticko-rekonštrukčné operácie prsníkov a mikrochirugiu.

Vykonáva širokú škálu plasticko-rekonštrukčných zákrokov na tvári a tele.

Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácii a učebných textov.
Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných a domácich kongresov v oblasti estetickej medicíny, plastickej chirurgie, chirurgie ruky, popálenín a akútnej medicíny. 

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.