Pracovné skúsenosti:
Klinika ortopédie FNsP J.A. Reimana Prešov – oddelenie
- sestra pri lôžko a pooperačnej jednotke

Klinika ortopédie FNsP J.A. Reimana Prešov - operačné sály
- sestra na operačnej sále

Ortopedická ambulancia Prešov

Ambulancia všeobecného lekára Košice

Ukončené vzdelanie: 
Gymnázium sv. Moniky Prešov

Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov
- I.stupeň -Bc.- ošetrovateľstvo

 

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy