-  Ukončené vzdelanie II. stupňa na Lekárskej fakulte LF UK  - všeobecné lekárstvo.

-  Ukončené špecializačné štúdium v odbore plastická chirurgia - atestovaný špecializovaný plastický chirurg.

 

MUDr. Milan Pocisk pôsobil v Nemocinici s poliklinikou Ladislava Dérera v Bratislave, aktuálne pôsobi na Klinike plastickej chirurgie LF UK a UNB a pobočke Envy Kliniky v Bratislave (Envy Antolská) ako plastický chirurg.

Absolvoval špecializačné stáže zamerané na estetickú, plastickú chirurgiu, rekonštrukčnú chirurgiu, mikrochirurgiu a chirurgiu ruky na pracoviskách v Prahe, Brne, Ostrave, Vysokom nad Jizerou a na Slovensku v Bratislave a Vysokých Tatrách.

Rovnako tak absolvoval niekoľko certifikovaných školení v oblasti aplikačných techník botulotoxínu a výplňových materiálov.

 

Je spoluautorom viacerých odborných publikácii a učebných textov.

 

Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných a domácich kongresov v oblasti estetickej medicíny, plastickej a rekonštrukčnej chirurgie a chirurgie ruky.

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy