Vzdelanie:

Stredné odborné učilište zdravotnícke, odbor: Zdravotníčka

Stredná zdravotnícka škola, Prešov, odbor: Zdravotná sestra

Stredná zdravotnícka škola, Košice, odber: Diplomovaná všeobecná sestra

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, odbor: Špecializácia v špecializačnom odbore: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, odbor: Ošetrovateľstvo, 1.stupeň VŠ

Zamestnanie:

Univerzitná Nemocnca L.Pasteura v Košiciach, pracovná pozícia: sestra

Univerzitná Nemocnica L. Pasteura v Košiciach, pracovná pozícia: ošetrovateľka

Od roku 2004 je členom Slovenskej komory Sestier a Pôrodných asistentiek

 

 

 

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.