Ukončené vzdelanie: na Strednej zdravotníckej škole, Kukučínova 40 v Košiciach - v odobre Diplomová všeobecná sestra *DIS.

Predošlé zamestanie v inom odbore.

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy