Štúdium - vyššie odborné

ukončené - r. 2021 na Strednej zdravotníckej škole, Kukučínova 40 v Košiciach
- v odobre Diplomová všeobecná sestra *DIS.

Predošlé zamestanie v inom odbore.

Vyberte si prosím
mesto Vašej pobočky