Pracovné skúsenosti:
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Košice Šaca - zdravotná sestra
r. 2011 – klinika ENVY - ambulantná sestra v dermatovenerologickej ambulancii.

Členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, zúčastňuje sa na odborných seminároch, konferenciách a má prax v Centre plastickej a estetickej chirurgie.

Ukončené vzdelanie: na Strednej zdravotníckej škole
r. 1999 - získanie špecializácie v odbore chirurgia, SPAM Bratislava

 

 

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy