Ukončené štúdium na Strednej zdravotníckej škole
r. 1999 - získanie špecializácie v odbore chirurgia, SPAM Bratislava

Pracovné skúsenosti:
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Košice Šaca - zdravotná sestra
r. 2011 – klinika ENVY - ambulantná sestra v dermatovenerologickej ambulancii

členka: Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, zúčastňuje sa na odborných seminároch, konferenciách a má prax v Centre plastickej a estetickej chirurgie

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.