Pracovné skúsenosti:

• VÚSCH, Košice
Pracovná pozícia: Zdravotná sestra, koronárna jednotka

Klinikum Hanau, Nemecko
Pracovná pozícia: Zdravotná sestra, Intensive Care Unit

 

Ukončené vzdelanie:

• SZŠ Kukučínova, Košice
Odbor: Všeobecná sestra

• UPJŠ, Lekárska fakulta, Košice
Odbor: Ošetrovateľstvo II. stupeň

• UPJŠ, Lekárska fakulta, Košice
Špecializačný odbor: Intenzívna starostlivosť o dospelého

 

 

Vyberte si prosím
mesto Vašej pobočky