Vzdelanie:

05/2015           Postgraduálne štúdium  - atestačná skúška v odbore Vnútorné lekárstvo

04/2009           Postgraduálne štúdium - postupová skúška internistický kmeň

1999 – 2006     1.lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Česko

1995 – 1999     Gymnázium Krompachy

 

Kurzy, stáže:

04/2019               Aplikačný kurz botulotoxínov a dermálnych výplní , ENVY Košice

09-12/2018         Kurz klinickej výživy a metabolickej starostlivosti I., II. časť - Inštitút                                       postgraduálneho vzdelávania Praha, Česko

07-09/2006          odborná stáž na Onkologickom oddelení – Bon Secours Hospital, Cork, Írsko

 

Zamestnanie:

10/2015 - súčastnosť     Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Interné oddelenie

01/2008 – 09/2015       Univerzitná nemocnica Martin – Oddelenie urgentného príjmu, I.interná klinika

01/2007 – 01/2008       Nemocnica Krompachy – Interné oddelenie

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.