Korekcie nosa (chirurgické)

Vyváženosť čŕt tváre je kľúčom k atraktívnemu vzhľadu. Asi najpodstatnejšou časťou tváre človeka je nos. Nos sa delí na vonkajší nos a nosovú dutinu. Nosová dutina plní viacero funkcií a to funkciu respiračnú, ochrannú a čuchovú. Vonkajší nos má pre ľudí hlavne estetickú funkciu. Preto niekedy aj malé odchýlky tvaru, uhla a špičky nosa môžu hrať kľúčovú úlohu a narúšať symetriu tváre.

Chirurgická úprava nosa predstavuje riešenie týchto problémov a patrí medzi najčastejšie estetické operácie. Korekcia nosa nie je len estetickým zákrokom, ale často zlepšuje aj dýchaciu funkciu tohto orgánu. Estetický ako aj funkčný význam operácie výrazne zlepšuje psychický stav pacienta, zbavuje ho komplexov a prispieva k jeho telesnej aj duševnej harmónii.

Nos môže zmeniť svoj tvar aj následkom úrazu. Korigujeme aj poúrazové deformity, vždy so snahou detailne posúdiť odchýlky a navrhnúť najvhodnejšie riešenie, za účelom dosiahnutia maximálneho výsledku.

Na našej klinike poskytujeme niekoľko možných výkonov pre korekciu nosa a to – rhinoplastiku, ktorou sa vykonáva estetická úprava vonkajšieho nosa a odstraňujú sa nepravidelnosti ako vybočenia, hrb, sedlo, hrubá, asymetrická alebo poklesnutá špička a podobne.

Ak je funkčnosť nosovej dutiny už primárne narušená, čo sa vyskytuje pomerne často, vtedy je úplnou samozrejmosťou a nevyhnutnosťou vykonať  septoplastiku - korekciu funkcie nosovej priehradky. Pri zložitejších ťažkostiach s dýchaním je nutné urobiť aj a turbinoplastiku - korekcia nosových lastúr (mušlí).

Mnohí klienti majú kombinované ťažkosti a preto u nich vykonávame septoplastiku a súčasne rinoplastiku.

Korekcie nosa  sa vykonávajú dvojakým spôsobom - zatvorenou a otvorenou technikou. Zatvorenou technikou sa dajú korigovať malé a stredné nerovnosti, otvorenou technikou sa upravujú výrazné  nepravidelnosti a ťažké deformácie vonkajšieho nosa.

Predoperačná príprava

Operácii predchádza konzultácia s lekárom. Pri plánovaní zákroku musí byť nos vyšetrený detailne, pričom lekár zhodnotí tvar či prípadné deformácie nosa, dýchanie, typ tkaniva, kostru nosa, charakter kože a podobne. Lekár vysvetlí klientovi/tke problematiku operácie a jej plán.

Priebeh operácie

Pri jednoduchých rhinoplastikách, pri ktoých sa upravujú mäkké časti, sa zákrok vykonáva prevažne v lokálnej anestézii. Pri zložitejších zákrokoch sa preferuje celková anestézia klienta/tky.

Operácia trvá 60 – 180 minút, podľa náročnosti výkonu. Po dezinfekcii a zarúškovaní operačného poľa sa uskutočňuje samotný výkon, pri ktorom sa nos zmenšuje, alebo zväčšuje, odstráni sa hrboľ, zmení sa tvar špičky alebo chrbta nosa, zúži sa priemer a uhol medzi nosom a hornou perou. Tento výkon sa môže kombinovať s operáciou nosovej priehradky. Všetko sa robí na základe predoperačnej konzultácie lekára a klienta/ky.

Na našej klinike vykonávme  septorhinoplastiky otvorenou i zatvorenou technikou s využitím miniinvazívneho prístupu a mikroosteotómií, čím sa dosahuje minimálny  pooperačný opuch, zanedbateľné, resp. žiadne krvné podliatiny a teda rýchlejšie hojenie.

Nekomplikovaná jednoduchá rhinoplastika mäkkých častí nosa je ambulantný zákrok, čiže klient/ka odchádza po krátkom čase od operácie v doprovode do domáceho liečenia. Po rozsiahlejších zákrokoch je vhodná hospitalizácia aspoň na jednu noc a klient/ka odchádza domov na ďalší deň od operácie.

Počas hospitalizácie sa klientovi/tke podáva infúzna, analgetická liečba a odborný personál sleduje všetky fyziologické funkcie. Na druhý deň sa vykonáva preväz rany. Klient/ka je následne v doprovode prepustená do domáceho liečenia.

Pooperačná starostlivosť a rekonvalescencia

V  nosovej dutine je 24 hodín po operácií ponechaná  tamponáda. Po jej odstránení je dýchanie cez nos čiastočne uvoľnené. Nosová priehradka je fixovaná v správnej polohe pomocou septálnych dlážok, ktoré sú odstránené 7.-10. pooperačný deň. Po operácii je nutné nos dláhovať aj vonkajšou dlahou.

Po operácii je možné pozorovať dočasný opuch, hematómy okolo očí a nosa alebo bezprostredne po zákroku sa môže vyskytnúť aj drobné krvácanie z nosa.

Pri  užívaní liekov proti bolesti a opuchu,  pravidelnom lokálnom preplachovaní  a zabezpečení priechodnosti nosa  je hojenie veľmi rýchle.

Pooperačné kontroly sú vykonávané vždy po dohovore s operatérom. V súrnych prípadoch je možné kontrolu vykonať ihneď. Definitívny výsledok zákroku môžeme posúdiť až po pol roku, kedy sa ukončí formovanie mäkkých tkanív operovaného nosa.

Klient/ka sa môže vrátiť do práce po 2 týždňoch. Počas týchto 2 týždnov odporúčame PN-ku. Namáhavejšie aktivity sa môžu vykonávať po 2 až 3 týždňoch. Klient/ka by sa mal/a vyhýbať akejkoľvek aktivite, ktorá by mohla poškodiť nos najmenej počas 8 týždňov. Neodporúča sa opaľovanie operovanej oblasti minimálne 2 mesiace po operácii a aj po uplynutí tohto času je vhodné použiť krémy s ochranným filtrom proti UVA a UVB slnečnému žiareniu. 

Našími zásadami je to, že nos musí byť po operácií funkčný, teda musí dobre dýchať a súčasne musí byť súmerný, pekný, teda má dobre vyzerať! Dôležitým pravidlom je to, že nos po operácií musí vyzerať prirodzene, teda nesmie vyzerať ako nos umelý, operáciou poznačený!

Pred a po

VIAC FOTO
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Cenník

Mäkké časti:od 1.000.- €
Komplet nos: od 2.000.-€
Septoplastika: od 1300.-€

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

Otázky z poradne

Vaša otázka
Máte otázky,
chcete sa poradiť?
CHCEM SA OPÝTAŤ
Ide to aj
na splátky!
ZÁKROK NA SPLÁTKY

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.