Pracovné skúsenosti: Univerzitná nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, 03/2016 - doteraz, praktická sestra/zdravotnícky asistent, Gastroenterologická klinika - sestra pri lôžku.

Ukončené vzdelanie:

Filozofická fakulta (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Nitra
2015 - 2016, Učitelstvo Anglického jazyka a etickej výchovy.

Stredná zdravotnícka škola, Nitra
2011 - 2015, zdravotnícky asistent/praktická sestra.

 

Vyberte si prosím město
Vaší pobočky Envy