ENVY Klinika Bratislava

+421 910 871 222
recepcia.ba@envyclinic.sk

Antolská 4
851 07 Bratislava

Contacts for ambulances

Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia

Primary: Mahdi Nasab

055/676 1 666

recepcia.ba@envyclinic.sk

Available procedures

Please choose
the city of your branch