ENVY Klinika Bratislava

+421 910 871 222
recepcia.ba@envyclinic.sk

Antolská 4
851 07 Bratislava

Kontakty na ambulancie

Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia

Primár: Mahdi Nasab

055/676 1 666

recepcia.ba@envyclinic.sk

Procedúry dostupné
na tejto pobočke

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy