Štúdium:

Strednej zdravotníckej škole Kukučínova 40, Košice v odbore sestra

Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii

Pracovné skúsenosti:

JIS interné oddelenie - Nemocnica Šaca

Chirurgické oddelenie - neskôr chirurgická klinika Nemocnica Šaca, pozícia sestra pri lôžku, neskôr staničná sestra

 

Certificate

XlasePlus

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.