Professional experience: Medical assistant,  Hospital and Polyclinic Považská Bystrica, Nurse Practiotioner Dr. Popovič Institute.

Vyberte si prosím
mesto Vašej pobočky