Pracovné skúsenosti: 

Zdravotnícka asistentka - Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Praktická sestra - Dr. Popovič - Inštitút, s. r. o.

Ukončené vzdelanie:

Stredná zdravotnicka škola v Považskej Bystrici (odbor praktická sestra/zdravotnícky asistent)

 

SZU v Bratislave - odbor ošetrovateľstvo (študent)

Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy