Priebeh zamestnaní

Zdravotnícky asistent
13/02/2014 - 11/04/2014, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Náplňou práce bola dvojmesačná prax na oddelení : Interné oddelenie ženy, interné
oddelenie muži, gynekologicko -pôrodnícke oddelenie.

Praktická sestra
1.8.2020 - 1.4.2022, Dr. Popovič - Inštitút, s. r. o.
Asistencia pri chirurgickom zákroku.

Vyberte si prosím
mesto Vašej pobočky