Facelifting

Tightening the facial skin - facelift, mini facelift; tightening the forehead skin - forehead lift; eyebrow lift; neck lift; lip lift

Facelift ranks among invasive surgical procedures. During facelift a part of the skin is removed or excess fat is suctioned out. The skin tightened, deep wrinkles are smoothed. Facelift significantly improves the appearance and results in overall rejuvenation. The texture of the skin after the procedure, however, does not change, small wrinkles remain, and it is therefore appropriate to supplement facelift with photorejuvenationblepharoplastyapplication of botulin toxin, or injectable filler materials.

Preparing for surgery

An idea of your appearance should be carefully consulted. Before the surgery a complete pre-surgery examination is necessary and for a minimum of 10 to 14 days before the surgery it is necessary to stop taking any drugs that lower blood clotting. The patient should refrain from smoking and 10-14 days before the surgery he/she should be in top health condition.

Course of surgery

Facelift is usually performed under general anaesthesia and takes up to 3 hours. The surgical incision is normally done in the scalp of the temporal area, it continues in front of the ear, around the earlobe and up behind the ear. The incision ends in the lower third of the scalp. Subsequently, depending on the chosen technique, the skin and the subcutis are separated from the superficial muscular aponeurotic system – SMAS, which is later tightened, reduced and stitched, or strengthened with stitches. The excess skin is removed to the required extent. The wound is stitched, and the surgery ends as required by inserting temporary tubes to drain potential blood. The head and the adjacent part of the face are then bandaged with a compression bandage.

The ENVY Clinic also performs a smaller surgery – a mini facelift. However, the results are not such long-term as with a traditional facelift. The mini facelift is carried out under local anaesthesia, and thus it ranks among non-invasive procedures.

Post-surgery care

After the surgery the patient stays under the surgeon’s and nurse’s control at the inpatient department of the Clinic. In rare cases, hospitalization may take 1-3 days. The wound dressings will be changed on the first or second day after the surgery. The compression bandage and the temporary tubes will be removed. A compression facial mask will be put on the patient’s head, which will be worn 24 hours a day for two weeks. The purpose is the shaping and support of the tissue released during the surgery, and thus the desired post-surgery effect will be achieved.

In the post-surgery period swelling and skin colour changes may occur. They are due to haematomas and blood suffusions created during handling tissues in course of the surgery. Maximum swelling occurs during the first 24-48 hours. However, swelling may persist for several weeks. Blood suffusions will absorb in two weeks. An accompanying post-surgery phenomenon is a feeling of numbness of the face. The numbness will disappear within a few weeks, sometimes months. The stitches will be removed 7-14 days after the surgery. Head elevation in the post-surgery period helps reduce swelling. After the surgery, the client must rest for several days and must avoid all activities, including housework. Under normal circumstances, the dressings will be changed again on the fifth day. From this date, the client can wash his/her hair. Hair colouring will only be possible 6 weeks after the surgery.

After the surgery the patient must not smoke or stay in smoky rooms! Smoking may significantly complicate the post-surgery condition.

Convalescence

The client may start doing routine daily activities about 2 weeks after the surgery and can start physical exercise 3-4 weeks after the surgery. The protection against sunlight with creams SPF 50 UVA is very important for three months after the surgery.

The process of healing and convalescence is individual. In some cases it may differ from the standard healing process described above. A great role is played by the patient’s individual healing ability and observance of the recommended post-surgery treatment.

Complications

Blood suffusions, swelling.

Predoperačná príprava

Po úvodnej konzultácii s lekárom si pacient zabezpečí všetky predoperačné vyšetrenia. Lieky znižujúce zrážanlivosť krvi je nutné prestať užívať alebo nahradiť inými podľa inštrukcií lekára 10 - 14 dní pred operáciou. Odporúčame nefajčiť, nepiť alkohol a 10 - 14 dní pred operáciou byť vo výbornej zdravotnej kondícii.

Priebeh operácie

Facelifting sa vykonáva v celkovej anestézii a trvá cca 3 hodiny. Operačný rez vo vlasatej časti spánkovej oblasti pokračuje pred ušnicu, pod ušný lalôčik a dookola ušnice. Rez končí v dolnej tretine vlasatej časti hlavy. Následne je v závislosti od zvolenej techniky oddelená koža a podkožie od svalovoväzivovej vrstvy, ktorá sa natiahne, zredukuje, zošije alebo spevní stehmi. Nadbytočná koža sa odstráni. Rana sa zošije, podľa potreby sú vložené drény na odvádzanie možného krvácania. Hlava a priľahlá časť tváre je zabandážovaná elastickým obväzom.

Mini facelifting je menej invazívny a celková anestézia nie je potrebná.   

 

 

Pooperačná starostlivosť

Facelifting Po operácii zostáva klient 24 hodín pod lekárskym dozorom na lôžkovej časti kliniky. Preväz rany sa vykoná v deň prepustenia do domácej starostlivosti. Odstráni sa elastická bandáž a drény. Nevyhnutné je nosenie elastického tvárového návleku po dobu 2 týždňov, lebo formuje a podporuje uvoľnené tkanivá.

Opuchy a zmeny farby kože sú v pooperačnom období prirodzené. Sú dôsledkom hematomóv a krvných podliatín, ktoré vznikli pri manipulácii s tkanivami. Maximálny opuch nastane prvých 24 - 48 hodín a môže pretrvávať aj niekoľko týždňov. Modriny sa vstrebú do 2 týždňov. Sprievodným pooperačným javom je pocit stŕpnutia tváre. Ustúpi v priebehu niekoľkých týždňov, niekedy mesiacov. Stehy sa vyberú o 10 - 14 dní. Zvýšená poloha hlavy v pooperačnom období napomáha redukcii opuchu a nevyhnutný je pokojový režim. Pacient po operácii nesmie fajčiť. 

 

 

Rekonvalescencia

Denné aktivity môže pacient vykonávať 2 týždne od operácie a s cvičením môže začať o 4 týždne. Veľmi dôležitá je ochrana pred slnečným žiarením počas obdobia 3 mesiacov.

Proces hojenia a rekonvalescencie je individuálny. Veľkú úlohu zohráva schopnosť hojenia a prístup pacienta k dodržiavaniu pooperačnej liečby.

Možné komplikácie

Facelifting Modriny, opuchy.

 

 

Before & After

MORE PHOTOS
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

facelifting from 1.700,-€ (price without anaesthesia)
neckliftingfrom 750,-€ (price without anaesthesia)
mini facelifting from 1400,- € (price without anaesthesia)
forheadliftingfrom 650,- € (price without anaesthesia)
eyebrowliftingfrom 350,- € (price without anaesthesia)
anaesthesia and pre-anaesthesia examinationfrom 300,- €

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka
Need an advice?I HAVE QUESTION
Beauty is availablePROCEDURES ON LOAN

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.