Priebeh štúdia:

2017 - absolventka štúdia  LF UPJš v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo,v priebehu štúdia absolvovanie zahraničných stáží (Lisabon, Heraklion, Torino, Praha)

Následne po absolvovaní štúdia polročná stáž v Turíne (rekonštrukčná, plastická a estetická chirurgia).

2018-2020 - práca na chirurgickom oddelení v Českej republike, absolvovanie stáží na klinike plastickej chirurgie a chirurgie ruky vo Vysokom nad Jizerou, v nemocnici na Bulovce, absolvovanie rôznych kongresov,kurzov a workshopov v oblasti plastickej chirurgie a estetickej medicíny-(aplikácie BTX, injekčných výplní, chem.peelingy, lasery, nite, PRP, biovýplne)

11/2020- zahraničná misia s kolektívom talianskych plastických chirurgov v Ugande

2020 - Klinika popálenín, rekonštrukčnej a plastickej chirurgie Košice-Šaca, zaradenie do atestačného programu plastická chirurgia

 

Kontinuálne vzdelávanie v oblasti estetickej medicíny a plastickej chirurgie.

Certifikáty

Certifikát U225
Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy