Food Intolerances Tests

Diagnostics and removing unwanted symptoms of food intolerance

Special food intolerance test reveal the food or substance in the food that your body has difficulties in digestion which results in an unwanted intolerant symptoms - migraines, swollen bloated belly, swollen legs, insomnia, acne, weight problems ... Based on the results obtained from the blood, which will be interpreted to youby medical specialists and consequently limiting or excluding the consumption of a particular food, you will get rid of a medical problem from which you have long time suffered.

Food allergy versus food intolerance

Food allergy is the body's violent reaction to certain foods. Allergy can be seen usually immediately after eating an allergen in the form of mild reactions to severe, life-threatening. During the allergic reaction, the patients can not usually tolerate even small amounts of food that they are intolerant to without visible allergy- thanks to this fact, it is very easy to diagnosethe allergy.

 

Intolerance occurs when the body has digestion problems with a certain type of food or substances contained in food. The onset of symptoms is usually slower and can be delayed up to several hours after eating the problematic food. Symptoms may last several hours, even until the next day and sometimes longer. The problem of food intolerance is the difficulty of itsvisibility. It often takes a long time to find out what food makes troubles. It can be not only food itself but also different preservatives.

Intolerance to several foods at once or group of foods is not unusual. Some people can tolerate a certain amount of intolerant food but in case of eating this intolerant food too much (or too often), the unpleasant symptoms appear.

Note: If the particular food over the past three months was not eaten, it is likely that test evaluates this food as normal due to low levels of antibodies.

The most frequent manifestations of food intolerance

Acne, anxiety, diarrhea, asthma, headaches, migraines, bronchitis, celiac disease, depression, gastritis, hyperactivity, chronic fatigue syndrome, obesity, bloating, infertility, insomnia, sweating, weakened immunity, attention disorders, weight problems, constipation, itchy skin, water retention, arthritis, inflammatory bowel disease

Examples of intolerant foods

Cow's milk, wheat, eggs, yeast, nuts, peas, beans, corn, pistachio, apricot, cabbage, cocoa, cherries, grapefruit ...

Preparing for diagnosis

After making an appointment, you come to the clinic.It is necessary to temporarily discontinue medications used to affect the immune system (antibiotics, medicines for allergies, steroids) 14 days before blood test. Therefore if you take these medicines, consult your doctor about whether they can be discontinued.

The course of examination

The initial consultation and subsequent blood test. After receiving the results of blood tests in about 14 days, there will be analysis of the results by doctor. The client will then be contacted for the porpoises of final consultation, where the results will be interpreted to the client - client receives the breakdown of tolerant/intolerant food and proposed options for excluded foods.

Cause of food intolerance

Usually, it is caused because of deficiency in the appropriate digestive enzymes in the digestive tract. The enzymes are needed for the decomposition of substances contained in food. If these enzymes are missing, or there is lack of them, then a digesting food can cause unpleasant symptoms because the part of the food cannot be digested

Advantages for patients of UnionHealth Insurance

 

Thanks to outstanding cooperation of Envy Clinics with Union Health Insurance, thepolicyholders have the option to use health insurance benefit the partial contribution for the food intolerance test isprovided. A policyholder interested in the mentioned test, ask its GP about thereferral for examination of food intolerance test and make an appointment on the phone number of Envy Clinics. You can choose the type of test that suits you and you will pay the price loweredby € 70 for all types of food intolerance test.

More information:

https://www.union.sk/potravinova-intolerancia-2016

 

Alergia na potraviny verzus potravinová intolerancia

Potravinová alergia je prudká reakcia tela na určité potraviny. Prejavuje sa zvyčajne okamžite po zjedení alergénu v podobe miernej reakcie až po závažnú, život ohrozujúcu. Pri alergii nemôže pacient zvyčajne zniesť ani malé množstvo intolerantnej potraviny bez toho, aby sa prejavila reakcia - vďaka tomu, je ju veľmi ľahké diagnostikovať.

Intolerancia nastáva, ak má telo problémy s trávením určitého druhu potravín alebo niektorých látok obsiahnutých v potravinách. Nástup jej príznakov je zvyčajne pomalší a môže byť oneskorený aj o niekoľko hodín po zjedení problematickej potraviny. Príznaky môžu trvať niekoľko hodín, dokonca aj do ďalšieho dňa a niekedy aj dlhšie. Problémom potravinovej intolerancie je jej ťažká rozpoznateľnosť. Často trvá veľmi dlho, než človek zistí, aké jedlo mu práve robí ťažkosti. Môže sa totiž jednať nielen o samotné potraviny, ale tiež o rôzne konzervanty.

Intolerancia na niekoľko potravín naraz alebo skupiny potravín, nie je nezvyčajná. Niektorí ľudia môžu tolerovať určité množstvo intolerovanej potraviny, ale v prípade, že jej zjedia príliš veľa (alebo príliš často) sa objavia nepríjemné príznaky.

Upozornenie: ak sa nekonzumovala určitá potravina počas posledných troch mesiacov test ju pravdepodobne vyhodnotí ako normálnu kvôli nízkej úrovni protilátok.

Najčastejšie prejavy potravinovej intolerancie

Akné, stavy úzkosti, hnačka, astma, bolesti hlavy, migrény, bronchitída, celiakia, depresia, gastritída, hyperaktivita, chronický únavový syndróm, nadváha, nadúvanie, neplodnosť, nespavosť, potenie, oslabená imunita, porucha pozornosti, problémy s váhou, zápcha, svrbenie kože, zadržiavanie vody v tele, zápal kĺbov, zápalové ochorenia čreva...

Príklady intolerovaných potravín

kravské mlieko, pšenica, vajíčka, kvasnice, oriešky, hrach, fazuľa, kukurica, pistácie, marhule, kapusta, kakao, čerešne, grapefruit...

Príprava na diagnostiku

Po objednaní prísť na kliniku. 14 dní pred odberom je potrebné dočasne vysadiť lieky užívané na ovplyvnenie imunitného systému (antibiotika, lieky na alergie, kortikoidy) , preto ak takéto lieky užívať konzultujte indikujúceho lekára o tom či je ich možné vysadiť.

Priebeh vyšetrenia

Vstupná konzultácia a následný odber krvi. Po obdržaní výsledkov krvných testov cca do 3 týždňoch prebehne analýza výsledkov lekárom. Klient bude následne kontaktovaný za účelom výstupnej konzultácie, kedy budú klientovi interpretované výsledky - klient obdrží rozpis jednotlivých tolerantných/intolerantných potravín a návrhy alternatív za vylúčené potraviny.

Príčina potravinovej intolerancie

Zvyčajne je spôsobená nedostatkom vhodných tráviacich enzýmov v zažívacom trakte. Enzýmy sú potrebné pri rozkladaní látok nachádzajúcich sa v potravinách. Ak tieto enzýmy chýbajú, alebo je ich nedostatok, potom stravované jedlo môže spôsobovať nepríjemné symptómy, pretože jeho časť nemôže byť telom strávená.

VIAC FOTO
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

Common pricePrice for UNION insuree
Test for 40 groceries169,-€99,-€
Test for 200+ groceries479,-€409,-€
Test for 44 groceries179,-€109,- €
Test for 90 groceries259,-€189,- €
Consultation of external results80,-€

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka

Related articles

Need an advice?I HAVE QUESTION
Beauty is availablePROCEDURES ON LOAN

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.