VaserSmooth 2.0 TM

The latest method of cellulite removal

The latest method of cellulite removal

VaserSmooth 2.0 TM allows quick, effective and permanent cellulite removal. In comparing with other methods, VaserSmooth 2.0 TM does not heal cellulite on itssurface but removes the cellulite directly under the skin. With help of ultrasound energy, unwanted fibrous aggregates and fat cellswhich cause cellulite are broken and washed out from the body by lymph. Besides the cellulite removal,little leaningof the healing part occurs. The result is permanent smooth skin without cellulite. Our clinic is the only one in Slovakia yet offering this method.

VaserSmooth 2.0 TM method is possible to combine with method of VaserLipo 2.0 TM. In this case the fibrous aggregates and fat cellsare not washed out of body by lymph but they are sucked out by cannula.

To whom is VaserSmooth 2.0 TM addressed?

- To women which struggle with cellulite on their buttocks, thighs or belly.

The course of the procedure

Procedure is performed in local anesthesia. Small punctures are made to the treatedpart by thin cannula. Cannula gets under the skin and by using sufficient ultrasound energy it breaks the fibrous aggregates and fat cells in treated part. Skin literarily „got relaxed“. Treated part is at the same time filled up with special liquid which washes out of the body unwanted cells and fibrous aggregates by lymph (part is not sucked). Punctures made after use of cannula are not sewed. Itheals itself without the scars.

Effect of the method

VaserSmooth 2.0 TM is permanent solution for cellulite. In standard treatment, there is only a temporary smoothing of the skin. VaserSmooth 2.0 TM destroys fibrous aggregates and fat which cause cellulitefor good. The results are visible immediately; however final results can be visibleafter 3 – 6 months.

Convalescence
After treatment, the treated part is banded and client can immediately go home. We recommend wearing compression underwear for two weeks. Majority of the patients do not feel almost any pain and usually, it is possible to perform all usual activities in 24 hours after the procedure. Working out is possible in a few days from the procedure.

What are working principles of VaserSmooth 2.0 TM?

VaserSmooth 2.0 TM method comes from Chicago and behind its establishment stands world known surgeon Dr. L. F. Tcheupdjian.

If you have tried severaltreatment procedures for cellulite or you have tried losing weight to defeat the cellulite, most likely you found out that these methods are not enough efficient because they have no influence on fibrous aggregates, which are the main causeof cellulite. Normal treatment procedures solve the problem with cellulite only on its surface. VaserSmooth 2.0 TM removes the cause of cellulite right under the skin. The causes of cellulite are fibrous aggregates which join to the bottom of the skin, tissues and muscles. When these fibers are compressed, you can see dimple and unwanted orange skin - cellulite. VaserSmooth TM 2.0 technology and its ultrasound power interfere and break these fibrous aggregates along with unwanted fat cells. The skin is expressly released from the grip.

Priebeh zákroku

Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii. Do ošetrovanej oblasti sa urobia tenučkou kanylou malé vpichy. Kanyla sa dostáva pod kožu a pomocou dostatočnej ultrazvukovej energie rozbíja väzivové zhluky a tukové bunky v ošetrovanej oblasti. Pokožka sa doslova „uvoľní“. Ošetrovaná oblasť sa zároveň napúšťa špeciálnym roztokom, ktorý vyplavuje nežiaduce bunky a zhluky lymfou z tela von (oblasť sa neodsáva). Vpichy, ktoré po kanyle vzniknú sa nešijú. Zahoja sa samé a bez jaziev.

Efekt metódy

VaserSmooth 2.0 TM predstavuje permanentné riešenie pre celulitídu. Pri štandardných ošetreniach dochádza iba k dočasnému vyhladeniu pokožky. VaserSmooth 2.0 TM ničí väzivové zhluky a tuk, ktoré sú príčinou celulitídy natrvalo. Výsledky sú viditeľné okamžite, avšak finálny výsledok je viditeľný po 3 – 6-tich mesiacoch.

Rekonvalescencia

Po ošetrení sa ošetrovaná oblasť zabandážuje a klient odchádza ihneď domov. Odporúčame nosiť kompresívne prídlo po dobu 2 týždňov. Väčšina pacientov nepociťuje takmer žiadnu bolestivosť a zvyčajne do 24 hodín od zákroku je možné vykonávať opätovne všetky bežné činnosti. Cvičenie je možné do niekoľkých dní odo dňa zákroku.

Na akom princípe pracuje VaserSmooth 2.0 TM?

Metóda VaserSmooth 2.0 TM pochádza z Chicaga a za jej vznikom stojí svetoznámy chirurg Dr. L. F. Tcheupdjian.

Ak ste skúšali rôzne liečebné postupy na celulitídu, alebo ste skúšali schudnúť, aby ste celulitídu porazili, pravdepodobne ste zistili, že tieto metódy sú málo účinné, nakoľko nedokážu mať vplyv na väzivové zhluky, ktoré sú hlavnou príčinou celulitídy. Bežné ošetrovacie postupy riešia problém celulitídy iba na jej povrchu. VaserSmooth 2.0 TM odstraňuje príčinu celulitídy pod kožou. Príčinou celulitídy sú väzivové zhluky, ktoré sa napájajú k spodnej strane kože, tkaniva a svalov. Keď sa tieto vlákna stlačia, vidíte jamky a nechcenú pomarančovú kožu – celulitídu. Technológia VaserSmooth 2.0 TM a jej ultrazvuková energia zasahuje a rozbíja práve tieto väzivové zhluky, spolu s nežiaducimi tukovými bunkami. Pokožka sa vyslovene uvoľní zo zovretia.

Liposukcia Vaser Lipo PRED a PO (Libor Komosný)

Before & After

MORE PHOTOS
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

One part without suctionfrom 980.-€
One part with fat suctionfrom 1390.-€

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka

Related articles

Need an advice?I HAVE QUESTION
Beauty is availablePROCEDURES ON LOAN

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.